Podmínky zpracování osobních údajů

V případě zájmu o bližší informace o nabízené nemovitosti na stránkách realitní kanceláře Jana Slívová IČ: 73313009, se sídlem Pod Křížem 2, Václavovice 739 34, provozované na doméně www.jane-reality,cz, může návštěvník těchto stránek / zájemce o nemovitost vyplnit a odeslat poptávkový formulář "Kontaktujte makléře", umístěný u každého inzerátu. Poptávkový formulář obsahuje osobní údaje zájemce o nemovitost (jméno, příjmení, e-mail a telefon), které jsou po jeho odeslání zpracovány a uloženy ve vnitřním systému provozovatele wwww stránek za účelem evidence poptávek realitní kanceláře Jana Slívová a poskytnutí těchto údajů realitní kanceláři Jana Slívová za účelem zpětného kontaktování zájemce o nemovitost.

Zpracované osobní údaje zájemce o nemovitost jsou v systému provozovatele www stránek uchovány po dobu 5 let a chráněny před případným zneužitím heslem, antivirovým programem. Realitní kancelář Jana Slívová je povinna po vyzvání zájemcem o nemovitost, ke smazání jeho osobních údajů, bez prodlevy vymazat ze systému. Realitní kancelář Jana Slívová se zavazuje osobní údaje zájemce o nemovitost použít pouze na dobu nezbytně nutnou za účelem kontaktování samotného zájemce o nemovitost. V případě, že se zájemce o nemovitost stane klientem realitní kanceláře Jana Slívová, bude dále s jeho osobními údaji nakládáno dle smluvních podmínek realitní kanceláře.

Zákazník bere na vědomí, že zpracovávání jeho OÚ je prováděno zejména realitní kanceláři., OÚ však mohou pro RK zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru, Poski REAL případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době RK nevyužívá.

Realitní kancelář nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Data zájemce nejsou automatickým způsobem analyzována. Zájemce má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domnívá, že zpracování není v pořádku. Také může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) zákon č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační spolčenosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.